Voorbeeld van visualisatie


1 januari 2009

Van de metingen op de bouwplaats worden animaties gemaakt. Deze animaties geven inzicht in de bewegingen van walsen en spreidmachine en worden gebruikt om met de ploeg te analyseren hoe het werk verlopen is. Voor een voorbeeld - gemaakt i.s.m. T-Xchange - volg de link.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi