Column en essay "VER-GAANDE GLORIE"


1 januari 2010

De Nederlandse asfaltwegenbouw geniet internationaal aanzien. Maar blijft dat zo? Het blad ASFALT publiceerde in december de column "Ver-gaande glorie van de Nederlandse asfaltwegenbouw" - geschreven door André Dorée. Het essay beschrijft de ontwikkelingen in de sector over de laatste jaren. Zowel de column als het essay zijn te vinden bij Artikelen & Presentaties.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi