"Vaklieden: trots op hun vak, maar..."


1 januari 2009

Aandacht voor uitvoering en de kennis/ervaring van de vakmensen wordt steeds belangrijker Begin dit jaar organiseerde ASPARi vier workshops met vaklieden van de Founders. Het blad ASFALT plaatste hierover in juni een artikel. De workshops waren zeer geslaagd (lees verder).


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi