Student-assistent? Graag!


1 januari 2009

We zoeken student assistenten (SA) bij de leerstoel Markt- & Organisatie Dynamiek in de bouw van prof Dorée, waaronder de ontwikkeling van ASPARi. Het gaat om het helpen bijhouden van de website en de contacten, om desk onderzoek, om organiseren van bijeenkomsten en workshops, het mede opzetten en uitvoeren van metingen in projecten, meewerken in de data analyse en rapportages, het meeschrijven van artikelen in vakbladen en voor internationale conferentie en wetenschappelijke journals. Als SA draai je mee in werkzaamheden van de leerstoel en ben je deelgenoot in de interne en externe activiteiten van de leerstoel en ASPARi (lees verder).


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi