ASPARi in de publiciteit


1 januari 2009

In het tweede nummer van het VBW Blad ASFALT zijn twee artikelen verschenen die verslag doen van ASPARi activiteiten.

In de tweede uitgave van het blad ASFALT 2009 zijn twee ASPARi artikelen verschenen. Het eerste artikel gaat over het proefproject Aziëhavenweg. Het Tweede is het resultaat van de bijeenkomsten met vaklieden. Over de vaklieden bijeenkomsten is meer te lezen bij de betreffende nieuws items. Klik op de onderstaande links om de artikelen te kunnen bekijken:

  • artikel over het proefproject Aziëhavenweg
  • artikel over de bijeenkomsten met vaklieden

Direct na de zomer 2008 is ASPARI op verschillende wijzen prominent in het nieuws. Een belangrijke aanleiding daartoe vormde de optredens op de CROW infradagen afgelopen juni. De bladen ASFALT en CROWetcetera beteden aandacht aan de Infradagen en maken melding over nut en noodzaak van de professionalisering van de asfaltwegenbouw. De artikelen zijn op deze site te downloaden vanuit – documents & downloads. Of:
Verder zijn er in de recente uitgave van het blad asfalt twee artikelen verschenen over ASPARI werk. Het eerste is een artikel over de monitoring in het SSH proefproject op de de A35 (geschreven door Miller, ter Huerne, Sluer & Dorée). Dit artikel laat nog eens goed zien wat er aan gegevens is verzameld, hoe het is gedaan en wat het heeft opgeleverd. Het tweede artikel grijpt terug naar een workshop die rond de jaarwisseling heeft plaats gehad in Nieuwegein. In die workshop waren zo’n twintig vertegenwoordigers uit de sector (RWS en wegenbouwers). Aanleiding was het PSiBouw onderzoek van Jasper Caerteling naar de rol van de overheid in technologie ontwikkeling in de wegenbouw. Het artikel geeft de resultaten van een beknopte enquête waarin de inzichten/opvattingen van RWS en de bouwers naast elkaar worden gezet. De centrale vraag voor de workshop: “Hoe laat je innoveren renderen?”. Dat leidde uiteraard tot discussie over knelpunten en uitdagingen. De twee uit ASFALT artikelen zijn op deze site te downloaden vanuit – documents & downloads. Of:

  • Monitoring A35 – artikel in ASFALT
  • Het renderen van innoveren - artikel in ASFALT


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi