Vakgenoten-bijeenkomst


30 januari 2012

Vakmanschap in de wegenbouw

Vakmanschap in de asfaltwegenbouw – Wat is het en hoe behouden we het?

Om in te spelen op de veranderingen in de wegenbouw is professionalisering van de sector noodzakelijk. In deze professionalisering speelt het uitvoeringsproces een belangrijke rol. Kenmerkend voor het uitvoeringsproces is het werken op basis van ervaring en opgebouwd vakmanschap.

Als we in een willekeurig woordenboek kijken bij het woord vakmanschap, staan er de volgende betekenissen:

 1. Bedrevenheid
 2. Beheersing van een beroep
 3. Kennis van zaken
 4. Kundigheid
 5. Meesterschap
 6. Vakarbeid
 7. Vakkundigheid
 8. Vakwerk

Op het vakmanschap in de asfaltwegenbouw zijn al deze betekenissen toepasbaar, maar wat is het vakmanschap in de asfaltwegenbouw precies en hoe behouden we het? Op 17 januari is er bij het SOMA-college te Harderwijk een vakgenoten-bijeenkomst georganiseerd, gestoeld op de vroegere VBW-asfaltdagen, om meer inzicht te krijgen in dit vakmanschap in de asfaltwegenbouw. Totaal waren er 51 vakgenoten aanwezig van 8 verschillende wegenbouwbedrijven. Er zijn twee discussiesessies gehouden in groepjes van 5-8 personen. In de ochtendsessie zijn de verschillende ‘ambachten’ besproken, oftewel alle spreidmachinisten bij elkaar, alle walsmachinisten, etc. In de middagsessie werd er gediscussieerd in een gecombineerde asfaltploeg van verschillende wegenbouwbedrijven.

Op deze bijeenkomst is gesproken over de ontwikkelingen gaande in het uitvoeringsproces, welke richting de sector op moet en hoe de uitvoering de kwaliteit kan beïnvloeden. De belangrijkste conclusies van de bijeenkomst zijn:

 • De kern om samen toe te werken naar een goede eindkwaliteit is een continu asfaltwegenbouwproces: Continue aanvoer van asfalt, constante snelheid van de asfaltspreidmachine en een homogene en gelijkwaardige walsstrategie.
 • Om als asfaltploeg goed werk af te kunnen leveren is een goede voorbereiding noodzakelijk: De onderbaan moet voldoende en gelijkwaardig verdicht zijn, het werk moet goed uitgezet zijn en de ploeg moet weten wat voor mengsel er aan komt en hoe dit verwerkt moet worden.
 • Over de vraag hoe asfaltmengsels idealiter verwerkt moeten worden, verschillen de meningen aanzienlijk. Goed gedocumenteerd onderzoek is noodzakelijk om meer inzicht te krijgen hoe bepaalde asfaltmengsels idealiter verwerkt moeten worden.
 • Communicatie tussen de verschillende disciplines in een asfaltploeg is belangrijk. Om deze communicatie expliciet te maken – welke informatie moeten de disciplines onderling precies afstemmen – is een erg complexe vraag.
 • Het onderwijs in de asfaltwegenbouw is gefragmenteerd en richt zich op geen enkel niveau op het asfaltverwerkingsproces. Het MBO richt zich met name op het besturen van de machines en slechts beperkt op het verwerken van asfalt. Het HBO richt zich grotendeels op het ontwerpen van wegen, maar heel beperkt op het ontwerpen van het proces (beperkt zich veelal tot planningen). En ook voor het universitaire onderwijs is er slechts beperkt onderwijsmateriaal beschikbaar over asfaltverwerkingsprocessen.

Over dit onderwerp is er een artikel voor de Infradagen 2012 geschreven. Deze paper wordt nu gereviewd en zal na acceptatie hier worden gepubliceerd.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi