Eerste try-out project "Asfalt Kijken"


29 april 2010

Op 23 maart 2010 vond op de Universiteit Twente de eerste proefexcursie voor het project "Asfalt Kijken" plaats. Onder leiding van walsmachinist Ad Klompenmaker werd een tiental studenten rondgeleid over de Campus van de universiteit, waarbij hen werd verteld hoe verschillende soorten asfaltschade hebben kunnen ontstaan en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Het is de bedoeling dat deze excursies beleidsmakers gaan helpen betere beslissingen te nemen ten aanzien van het voorkomen en repareren van asfaltschade.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi