Marjolein Galesloot starts her BSc project with ASPARi


2 april 2015

Bachelorstudente Civiele Techniek van de Universiteit Twente, Marjolein Galesloot, zal binnenkort beginnen met haar bacheloreindopdracht bij de Asfalt Centrale Hengelo (ACH) over het effect van vocht op het asfalt productie proces.

University of Twente Civil Engineering bachelor student, Marjolein Galesloot, will soon start her final year project at the Asfalt Centrale Hengelo (ACH), studying the effect of moisture on the asphalt production process.

Tijdens het asfalt productieproces worden verschillende grondstoffen verhit en gemengd naar de specificaties van het asfalt.  Één van de grootste kostenposten/parameters is het verwijderen van vocht tijdens het productieproces. De verwijdering van vocht heeft significant meer energie nodig en in de loop der tijd is het gevoel ontstaan dat er veel winst behaald kan worden als men het verwijderingsproces nader bestudeerd, aangezien vocht zowel een positief als negatief effect kan heben op het mengproces. Marjolein zal daarom de effecten van vocht bestuderen om tot een advies te komen hoe men het beste om kan gaan met vocht op de asfaltcentrale.

During the asphalt production process, various raw materials are heated and then mixed to specifications. One of the most costly process activities/parameters is the need to remove moisture during the production process. This removal requires significant extra energy and the feeling is that there is much to be gained from studying the actual removal process since, mositure can have both positive and negative effects on the mixing process. Marjolein will therefore study the effects of moisture on the asphalt production process in order to provide insights into how moisture can best be dealt with at the asphalt plant.

  


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi