Achtergronden

In oktober 2005 organiseerden André Dorée en Henny ter Huerne de eerste bijeenkomst met belangrijke spelers uit de asfaltwegenbouw. Naast de wegenbouwbedrijven waren daarbij ook RWS, provincie Overijssel, CROW, VBW-Asfalt, de EAPA, en KOAC aanwezig. Vanuit het onderwijs was de SOMA vertegenwoordigd. Na de eerste bijeenkomst is een programma uitgewerkt. In eind 2006 is dat programma gepresenteerd voor een zelfde groep deelnemers. Hierop volgend is in 2007 ASPARi opgericht. Negen Founders hebben van het begin af meegedaan. In de afgelopen tijd zijn daar drie Founders bij gekomen.

De Founders betalen een jaarlijkse bijdrage om het werk in ASPARi te stimuleren. Voor meer informatie daarover zie Founders Arrangement. In de afgelopen jaren zijn de bijdragen van Founders aangewend om apparatuur te kopen, software te ontwikkelen en proeven in de praktijk te doen. ASPARi is gevestigd op de Universiteit Twente (UT) en werkt ook hier vanuit.

Background

André Dorée and Henny ter Huerne organised the first gathering with important role players from the asphalt industry in October 2007. Other than several construction companies, road agency Rijkswaterstaat, the Overijssel province, CROW, VBW Asfalt, the European Asphalt Paving Association (EAPA) and KOAC were present at the event. The SOMA educational institute responsible for operator training was also present. A draft program was compiled after the event and presented to the same attendees. As a result, ASPARi was set up in 2007 with an initial membership of 9 construction companies. Current membership is ten of the largest construction companies in the country.

 The Founders pay an annual subscription to stimulate research within the ASPARi unit. The funding is also used to purchase much-needed equipment, to develop in-house software and to carry out data collection exercises on construction sites. The unit is based at the University of Twente's Department of Construction Management in Enschede, the Netherlands.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi