Afgesloten BSc/MSc afstudeerprojecten

Door de koppeling van ASPARi met de vakgroep Bouw/Infra van de Universiteit Twente vinden veel studenten bij deze vakgroep hun weg naar de Founders van ASPARi. In het verleden zijn daardoor al meerdere onderzoeken uitgevoerd bij Founders die het werk van ASPARi ondersteunen en helpen groeien. Hieronder vindt u een overzicht van afstudeerders in de afgelopen jaren. Er is een samenvatting gegeven van het onderzoek dat zij hebben gedaan en de conclusies die hier uit zijn voortgevloeid. Bij sommige onderzoeken is ook het complete verslag door te lezen.

Frank Bijleveld (februari 2010)

"Asfaltwegenbouw op weg naar professionalisatie"

Kees Morren (juli 2009)

"Bezorgt het rijtijdenbesluit de asfaltplanning slapeloze nachten?"

Rob Lammerink (januari 2009)

"De groene asfaltcentrale - Onderzoek naar mogelijkheden om efficienter met energie om te gaan binnen de asfaltcentrale"

Marleen Boenders (oktober 2008)

"Verbeterd asfaltverwerkingsproces door simulatie?"

Matthijs de Man (september 2007)

"Leren door Reflecteren - Methode voor de ontwikkeling van een reflecterende asfaltverwerkingsploeg"

Bart Simons (februari 2007)

"Op weg naar een beheerst asfaltverwerkingsproces"

Robbert Koppenhagen

Simon Hoytema


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi