Apparatuur

Voor het uitvoeren van de meetsessies is ASPARi momenteel in het bezit van een line scanner en GPS apparatuur.

Linescanner

De infrarood linescanner is sinds 2009 de nieuweste aanwinst van ASPARi. Deze linescanner wordt edurende meetsessies achter de asfaltspreidmachine gemonteerd. Deze linescanner meet de temperatuur van het verse asfalt als het geasfalteerd wordt. De linescanner levert hiermee een continue temperatuursmeting die realtime uitgelezen kan worden en verwerkt. Hiernaast beschikt ASPARi over infrarood camera's en digitale thermometers om respectievelijk de oppervlaktetemperatuur en de temperatuur in het asfalt te kunnen meten. Gezamenlijk maakt deze apparatuur het mogelijk om de afkoeling van het asfalt in kaart te brengen.

Linescanner (1)Linescanner (2)
De linescanner maakt het mogelijk realtime de temperatuur van het verse asfalt uit te lezen

GPS apparatuur

In oktober 2008 leverde MCS-laser de hoogstaande GPS apparatuur aan ASPARi. Deze nieuwe Trimble apparatuur ondersteunt het onderzoek binnen ASPARi. Met deze apparatuur kunnen nauwkeurig de posities en bewegingen van asfalteermachines en walsen gevolgd worden.

Machine Control Systems (MCS-laser, Nederland) heeft vijf Trimble GPS systemen geleverd. Deze systemen zijn gekozen onder nauwe samenwerking met TrimbleĀ® USA. Eerder dat jaar vernam Trimble van de onderzoeken van ASPARi. Ze waren dan ook enthousiast om tegen een schappelijk bedrag deze apparatuur aan ASPARi te leveren. Vanaf 2009 speelt deze GPS apparatuur een belangrijke rol in het onderzoek naar process monitoring.

GPS apparatuur (1)GPS apparatuur (2)GPS apparatuur (3)
GPS apparatuur geeft de posities van asfaltspreidmachine en walsen door

Voorheen werd de benodigde GPS apparatuur telkens geleend of gehuurd. Doordat steeds andere GPS apparatuur werd gebruikt bij elk project was iedere sessie veel tijd nodig voor het instellen om alle apparatuur gezamenlijk goed te laten functioneren. Tegenwoordig is dit niet meer nodig, de nieuwe apparatuur biedt ASPARi de mogelijkheid om snel en flexibel te handelen. Hierdoor kunnen we in een seizoen meer projecten uitvoeren.

De nieuwe set bestaat uit vijf SPS851 GPS ontvangers, een instrument om posities te bepalen. Tijdens monitoring sessies zal een van de SPS851 systemen gebruikt worden als basis station, terwijl de andere SPS851 systemen worden gemonteerd op de asfalteermachine en de walsen. De SPS551H is specifiek bedoelt voor montage op de tandemwals. Wanneer deze wordt gekoppeld aan het GPS systeem kunnen onderzoekers kenmerkende bewegingen voor de tandemwals waarnemen. Voorafgaand aan de meetsessie wordt het basisstation en de bouwplaas gekalibreerd. Vervolgens zendt het basisstation signalen uit om ook de metingen van de andere SPS851 systemen te corrigeren voor afwijkingen als gevolg van de plaatselijke omstandigheden.

De verzamelde data wordt gebruikt voor het produceren van verdichtings contour- plots, temperatuur contour-plots en animaties. Dit wordt gedaan met behulp van speciaal door ASPARi ontwikkelde software, zoals verderop vermeld onder Tools. Deze plots en animaties worden vervolgens gebruikt voor de verdere analyse naar procesverbetering, en teruggekoppeld naar de asfalteer teams. Dit geheel gaat volgens de zogenaamde 'Process Quality Improvement'-cyclus, Hierover is meer informatie beschikbaar onder Methode.

Typical Comaction Contour Plot (CCP) produced from GPS data

Sitemap || Ā© Copyright 2007-2015 - ASPARi