Founders

 
ASPARi Founder             Korte introductie
 
 
Ballast Nedam - Asfalt
Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies. De divisie Infrastructuur richt zich in Nederland integrale infraprojecten in de beton-, weg- en waterbouw en de industriebouw. Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. Zie www.ballast-nedam.nl
 
 
BAM wegen  
 
 
Dura Vermeer Infrastructuur is een zelfstandige werkmaatschappij binnen Dura Vermeer Groep N.V. Ons werkterrein is breed en varieert van kleine tot zeer omvangrijke projecten. Met een marktaandeel van 15% is asfalt een belangrijk deel van onze infrastructurele activiteiten en bekleden wij een top 5-positie binnen de Nederlandse asfaltmarkt. Vanuit de huidige mobiliteitsproblematiek is de aanleg en inrichting van infrastructuur vaak een complexe opgave, die om veel kennis en ervaring vraagt. Dura Vermeer Infrastructuur is specialist op dit gebied. Duurzaamheid, innovatie en ontzorgen van opdrachtgevers zijn daarbij speerpunten van onze bedrijfsvoering. Wij hebben alle disciplines in huis en werken samen met gespecialiseerde partners en zusterbedrijven binnen Dura Vermeer Groep.
 
 
Heijmans Infra  
 
 
 
 
 
KWS
KWS Infra is marktleider in de wegenbouw van Nederland en met een marktaandeel van ruim 25% ook de grootste producent en verwerker van asfalt. We hebben een landelijke dekking en zijn decentraal georganiseerd met regionale vestigingen, dochters en deelnemingen. KWS Infra is zowel actief met de aanleg van grote, gecompliceerde en multidisciplinaire (infrastructurele) projecten, als met kleinschalige projecten voor lokale overheden en particulieren.

Wij kunnen samen met onze dochterondernemingen zowel specialistische werkzaamheden uitvoeren alsook voor elk project een totaaloplossing aanbieden.  Meer dan honderd jaar ervaring maakt ons de juiste partij voor infrastructurele projecten met een breed scala aan werkzaamheden en contractvormen.

Het vizier op de samenleving zit in onze mentaliteit. Wij weten dat goede informatie-uitwisseling en anticiperen op problemen in de praktijk werkt. Vaak gaan wij daarbij een stap verder dan gevraagd wordt. Ook werkt KWS Infra al jaren aan verduurzaming van de maatschappij. Bijvoorbeeld door maximaal hergebruik van oud asfalt, licht-verontreinigde grond en andere materialen. Liefst zo hoogwaardig mogelijk.

 
 

Boskalis Nederland werkt aan infrastructurele projecten op het land en water in Nederland. We zijn dochter van de internationale maritieme dienstverlener Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Boskalis Nederland is hoofdaannemer van multidisciplinaire infrastructurele D&C-projecten en DBFM-contracten, naast de meer traditionele bestekken. In deze integrale projecten treden we op als geïntegreerd multi-specialist en preferred partner van onze opdrachtgever, die we waar mogelijk ontzorgen. We participeren in publiek-private projecten en zijn medeontwikkelaar van nieuwe ruimte en natuur. Onze kernactiviteiten zijn aanleg en onderhoud van havens, aanwinning van land, bescherming van kusten en oevers en infrastructuur (aanleg en onderhoud van wegen en kunstwerken en grondwerk).

 
 
Roelofs is een modern familiebedrijf met 55-jarige staat van dienst in de Nederlandse infrastructuur. In ons werkgebied Midden-, Oost- en Noord-Nederland richten we ons op duurzame vernieuwing van de infrastructuur.

Onze organisatie heeft de kennis, vaardigheden en ervaring in huis om de integrale (her)inrichting van de openbare ruimte te kunnen verzorgen: van ontwikkeling en ontwerp tot en met uitvoering, beheer en onderhoud en eventueel financiering. We onderscheiden ons als een duurzaam kennisbedrijf op het gebied van milieu, mobiliteit, riool- en infratechniek en als leverancier van GWW-grondstoffen. Onze kracht ligt met name in de advisering en realisatie van middelgrote en kleine opdrachten, via innovatieve contracten, voor (semi)overheden en/of private partijen.

Het is onze ambitie om een toonaangevende middelgrote onderneming te zijn, die op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde manier bouw- en infraprojecten ontwikkelt en realiseert. Wij willen hierin excelleren door nauw en innoverend samen te werken met klanten, medewerkers en eindgebruikers.

Onze organisatie heeft ruim 220 medewerkers en werkt vanuit het hoofdkantoor in Den Ham en vanuit vestigingen in Stadskanaal, Steenwijk en Veenendaal.

 Voor meer informatie:

www.roelofsgroep.nl

 
 
 
 
 
 
Sinds januari 2012 is Ooms Civiel onderdeel van Strukton Civiel. Ooms Civiel is een innovatieve infraprovider met bijna 350 enthousiaste professionals. Het bedrijf bestaat uit een viertal werkmaatschappijen, elk met hun eigen disciplines:
  • Ooms Construction, Grond-, Weg- en Waterbouw, zowel bovengronds als ondergronds.
  • Ooms Producten, met asfaltproductie in eigen beheer en speciale producten.
  • Ooms PMB (Polymeer Modified Bitumen) houdt zich bezig met de internationale handel in wegenbouwproducten. De belangrijkste hiervan zijn Sealoflex® bitumen, diverse soorten blanke bitumen en asfaltwapening (GlasGrid®). Ook is Ooms PMB actief met het verwerven en begeleiden van licentiehouders voor de Sealoflex® polymeerbitumentechnologie in het buitenland.
  • Unihorn, ingenieursbureau voor infra en bouw.

Door bundeling van krachten en activiteiten is Ooms Civiel in staat een antwoord te geven op complexe vraagstukken van opdrachtgevers. Wij bedenken kosteneffectieve en duurzame oplossingen voor elk infra-, bouw- of engineeringsprobleem. Ooms Civiel heeft een eigen Research & Development afdeling die garant staat voor continu onderzoek, innovatiedrang en kennis van de laatste ontwikkelingen. Dit totaalpakket maakt Ooms Civiel tot een interessante partner in de wereld van infra en consultancy, zelfs internationaal. Ooms Civiel werkt zelfstandig maar kan desgewenst samen met strategische partners plannen ontwikkelen en uitvoeren

Het werk van Rasenberg Wegenbouw bestaat al ruim 90 jaar voornamelijk uit constructie, aanleg en het onderhoud van verhardingen, het aanleggen, onderhouden en uitbreiden van rioleringen en grondverzet. Kwaliteit, service en communicatie staan hierbij hoog in het vaandel. Van advies tot en met uitvoering; Rasenberg Wegenbouw neemt de zorg voor projecten uit handen. Het leveren van kwaliteit en kostenefficiënt werken zijn hierbij het uitgangspunt. Om de groeiende vraag naar deze completere en complexere producten te kunnen beantwoorden, zijn vandaag de dag multidisciplinaire oplossingen nodig. Hierbij wordt steeds nadrukkelijker een beroep gedaan op het innovatieve en gespecialiseerde vermogen van ons als wegenbouwbedrijf. Rasenberg Wegenbouw werkt vanuit regionale vestigingen In het zuiden van Nederland. Ons asfalt produceren we in onze asfaltcentrale in Breda. Sinds januari 2013 is Rasenberg Wegenbouw onderdeel van Strukton Civiel. Door bundeling van onze krachten zijn wij in staat complexe vraagstukken van opdrachtgevers te beantwoorden. Tevens hebben wij kwaliteitsafdeling die garant staat voor continu onderzoek, innovatiedrang en kennis van de laatste ontwikkelingen. Dit maakt ons tot een interessante partner voor infraprojecten.

 Reef Infra werkt samen met haar klanten aan toekomstige mobiliteitsoplossingen en heeft circa 200 enthousiaste professionals in dienst. Het bedrijf bestaat uit een tweetal business units, Wegenbouw en Beton- en Waterbouw en we werken vanuit de vestigingen Groningen, Oldenzaal en Wijchen. Reef Infra, onderdeel van Strukton, realiseert in Noord en Oost Nederland slimme oplossingen voor de infrastructuur. Met regionale teams van enthousiaste vakmensen spelen wij in op de behoeften van de gebruiker, zowel in kleine, grote als integrale projecten. Er wordt verbinding gezocht met de klant en krijgen energie om zijn vraag - hoe complex ook - te vertalen in een passende oplossing. In 2020 is Reef Infra een warm, vertrouwd en regionaal betrokken infrabedrijf, waar onze medewerkers met plezier werken en de klant hen graag als partner ziet. Reef infra staat voor duurzame samenwerking met rendement voor alle betrokken partijen. Wij spelen in op marktveranderingen en onderscheiden zich door innovatieve oplossingen met een maatschappelijke impact.

 
 
   
 
 
   
 
 

Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi