Medewerkers / Staff

prof.dr.ir.ing André Dorée
André Dorée is hoogleraar van de leerstoel Markt- & Organisatie dynamiek in de Bouw. Vanuit deze leerstoel wordt aandacht besteed aan de veranderingen in de bouwsector. Een vergroting van de innovatiekracht van de bouw leidt tot toepassing van geïntegreerde contractvormen. Eén van de zwaartepunten binnen de leerstoel is professionalisering van de asfaltwegenbouwsector, als reactie op nieuwe contractvormen. Als uitwerking van dit punt heeft de leerstoel het project ASPARi opgericht. Hiernaast richten de activiteiten van André zich op de veranderingen in aan- en uitbesteding bij decentrale overheden en het cluster "vernieuwend ondernemen in de bouw" van het Innovatieplatform Twente. Deze projecten geven focus aan het hieraan gekoppelde onderwijs en onderzoek van de leerstoel.
 
 
dr. ir. Seirgei Miller
Seirgei Miller is assistant professor bij de vakgroep Bouw/Infra. Hij is een vorige docent aan de Cape Peninsula University of Technology (Kaapstad, Zuid Afrika). Hij is in 2010 bij de Universiteit Twente gepromoveerd met zijn onderzoek gericht op ontwikkelen van technologieën en modellen ter verbetering van het asfalteringsproces. Seirgei Miller heeft verscheidene papers gepubliceerd over ontwikkelingen in de bouwindustrie, en meer recentelijk over de asfaltindustrie. Binnen ASPARi doet Seirgei Miller onderzoek naar de zogenaamde Process Quality Improvement cyclus. Dit staat voor het nauwkeurig reigstreren en in beeld brengen van het proces op de bouwplaats. Deze informatie kan worden gebruikt om verbeteringen door te voeren en dit terug te koppelen naar de asfalteerders.
 
 
dr.ir. Timo Hartmann
Timo Hartmann is associate professor bij de vakgroep Bouw/Infra. In zijn onderzoek en werkzaamheden past hij recente visualisatie- en simulatietechnologieën, zoals 3D/4D-modellen, toe binnen constructie- en ontwerpprocessen. Zowel technische als sociale factoren dienen bij dit onderzoek in acht te worden genomen. Een van Timo's onderzoeken die hij samen met ASPARi heeft uitgevoerd richt zich op het bouwen van visualisatiesoftware om asfalteerprocessen te visualiseren, genaamd AsphaltOpen. Deze software visualiseert de gemeten GIS-data en GPS-locaties tijdens het asfalteren samen met het afkoelingsproces van de asfaltlaag en de dichtheid.
 
 
dr.ir Henny ter Huerne
Henny ter Huerne is assistant professor bij de vakgroep Bouw/Infra. In zijn onderzoek houdt hij zich onder andere bezig met het uitvoeringsproces binnen de asfaltwegenbouw voor ASPARi. Bedrijven binnen de afsaltwegenbouw zijn, in een poging de concurrentie te overtreffen, op zoek naar betere controle over het asfalteerproces. Henny onderzoekt hoe een betere prestatie kan worden bereikt door gedurende het proces efficiënter gebruik te maken van middelen en arbeidskrachten. Andere onderzoeksterreinen waarop Henny actief is betreffen "Hinderarm wegbeheer"(het gebied dat de koppeling vormt tussen wegenbouw en verkeerskunde) en "Band-wegdek interactie" (de koppeling tussen de band en het wegdekoppervlak).
 
 

Student-assistenten

  Keoma Ong-a-Fat
Keoma is verantwoordelijk voor het ontwikkeling rond de AsphaltOpen software en zorgt ervoor dat de nieuwe 3TU project website volledig functioneel en up-to-date wordt gemaakt. Het project website is - www.savingasphaltenergy.nl
 
 
  Jelmer Veenstra
Jelmer assisteert met het onwikkelen van Statistical Process Control software
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 

Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi