Methodes

De methode die ASPARi gebruikt bij het analyseren en verbeteren van het asfalteerproces heet de Process Quality Improvement cyclus, of PQI-cyclus. Daarnaast heeft ASPARi de zogenaamde Cooling curve calibration unit opgesteld, een methode om de koelingscurve van vers asfalt te kalibreren.

PQI-cyclus

De Process Quality Improvement cyclus heeft als doel het verbeteren van de proces kwaliteit door de processen op de bouwplaats nauwkeurig te registreren en in kaart te brengen. Vervolgens kan een asfalteerploeg dit naderhand terugkijken en de resultaten met elkaar bediscussiëren. Verbeterpunten kunnen hierbij opgesteld worden om het proces in het vervolg beter te laten verlopen. Het proces ziet er in het algemeen als volgt uit:

  • Dag 1: Voorbereiden. Invoeren gegevens werk en locatie; bevestigingsmiddelen aanbrengen; uitleg aan de asfalteerploeg
  • Dag 2: Meten. Vastleggen van temperaturen, bewegingen van asfaltspreidmachine en walsen, weersomstandigheden (en verdichtingen)
  • Dag 3-4: Analyseren. Meetgegevens verwerken in overzichten zoals grafieken schema's en animaties
  • Dag 5: Terugkoppeling. Bespreken van de overzichten, resultaten en animaties met de asfalteerploeg

De benodigde apparatuur voor het verkrijgen van de meetgegevens staat vermeld bij Apparatuur. Met behulp van de ASPARi Suite zijn de resultaten per cyclus te visualiseren in figuren en animaties. Dit staat vermeld bij Tools

Cooling curve calibration unit

De Cooling curve calibration unit is een methode die opgesteld is door ASPARi en toegepast wordt voor het verwerken van de afkoeling van het verse asfalt. Met behulp van de apparatuur wordt tijdens een sessie gemeten hoe het verse asfalt op bepaalde plekken gedurende de tijd afkoelt. De resultaten worden overzichtelijk in figuren weergegeven en kunnen vervolgens met de methode gekalibreerd worden.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi