Openstaande BSc/MSc afstudeerprojecten

Sinds de parlementaire enquête naar de Bouw ondergaat de wegenbouwsector in Nederland ingrijpende veranderingen. De sector bevindt zich op een kantelpunt in haar ontwikkeling. Nieuwe contractvormen, meer ontwerpvrijheid en langere garantieperiodes dwingen de bedrijven tot het professionaliseren van hun primaire processen. De bedrijven streven naar bedrijfsmatiger werken, naar optimaliseren van inzet van mensen en middelen, naar betere beheersing van de kwaliteit en naar onderscheidbaarheid. Daarbij hebben ze belang bij systematisch inzicht in de primaire werkprocessen.

Via ASPARi zijn verschillende BSc- of MSc-afstudeerprojecten beschikbaar. Een kort overzicht hiervan is hieronder te vinden, een uitgebreidere beschrijving staat in dit document.

BSc- of MSc-eindopdracht

  • Ballast Nedam Asfalt: "Verbeteren van organisatie en kwaliteitsborging bij de verwerking van asfalt"
  • Dura Vermeer Infrastructuur (Hoofddorp): "Het in kaart brengen van de bereikbaarheidsproblemen van de centrale(s) en het bedenken, uitwerken en toetsen van meer radicale oplossingen"
  • Verschillende bedrijven: "Het bouwen van een simulatiemodel (module) van een (deel) van het wegenbouwproces, het valideren en verbeteren van het model (module), het afleiden van verbeteringen, het testen van die verbeteringen (experimenteren) en het opstellen van aanbevelingen"
  • Verschillende bedrijven: "Het uitdenken, ontwikkelen en testen van SMART oplossingen voor het asfalt wegenbouw proces" (Ook voor WB-, INF- en TW-studenten)"

BSc-eindopdracht

  • Rijkswaterstaat: "Waarom ontstaan schades rondom reparaties aan het wegdek en welke oplossingen zijn denkbaar?"
  • VBW-Asfalt (Zoetermeer): "In kaart brengen en objectiveren van heuristieken in de asfaltwegenbouw"
  • Rijkswaterstaat Dienst Verkeer & Scheepvaart (Delft): "Het maken van een internationale inventarisatie van projecten en innovaties op het terrein van robotisering in wegenbouw, wegonderhoud en wegbeheer"
  • BAM Wegen: "Het ontwikkelen van een methode om de temperatuur van het verse asfalt continu en plaatsgebonden te registeren"

Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi