Studentassistenten

Studentassistenten gezocht

Bij de leerstoel Markt- & Organisatie Dynamiek in de Bouw van professor Dorée aan de Universiteit Twente zoeken we studenten die als studentassistent (SA) willen meewerken aan onderzoek, waaronder de ontwikkeling van ASPARi. Het gaat hierbij om het helpen bijhouden van de website en de contacten, om deskonderzoek, om organiseren van bijeenkomsten en workshops, het opzetten en uitvoeren van metingen in projecten, meewerken in de data-analyse en rapportages, het meeschrijven van artikelen in vakbladen en voor internationale conferenties en wetenschappelijke journals.

Als SA draai je mee in werkzaamheden van de leerstoel en ben je deelgenoot in de interne en externe activiteiten van de leerstoel en ASPARi. Belangstellenden kunnen zich direct melden bij André Dorée.

1. Reconstructie start/landingsbanen

100 uur in een periode van 3 maanden

Websearch gericht op informatie over het aanleggen en reconstrueren van start- en landingsbanen. Aanleggen van een database en bibliotheek en samenstellen van een informatiedocument. Daarin wordt onder andere betrokken:

 • Inventariseren van experts en ervaringsdeskundigen m.b.t. aanleg en reconstructie van start- en landingsbanen.
 • Netwerk in kaart brengen.
 • Inventariseren van de kernaspecten die bepalend zijn voor de beheersing van het proces en de eindkwaliteit.
 • Samenstellen van een informatiedocument.

2. Reconstructie Rioleringen in bebouwde omgeving

100 uur in een periode van 3 maanden

Websearch gericht op informatie over het reconstrueren van rioleringen in bebouwde omgeving. Aanleggen van een database en bibliotheek en samenstellen van een informatiedocument. Daarin wordt onder andere betrokken:

 • Inventariseren van experts en ervaringsdeskundigen m.b.t. reconstructie rioleringen in bebouwde omgeving.
 • Netwerk in kaart brengen.
 • Inventariseren van de kernaspecten die bepalend zijn voor de beheersing van het proces en de eindkwaliteit.
 • Samenstellen van een informatiedocument.

3. Toepassing SMART Technologieën in de GWW

100 uur in een periode van 3 maanden

Websearch gericht op informatie over ontwikkelingen en toepassingen SMART Technologies in de (asfalt)wegenbouw. Aanleggen van een database en bibliotheek en samenstellen van een informatiedocument. Daarin wordt onder andere betrokken:

 • Inventariseren van experts en ervaringsdeskundigen m.b.t toepassingen van nieuwe technologieën in de asfaltwegenbouw.
 • Netwerk in kaart brengen.
 • Inventariseren van de kernaspecten die bepalend zijn voor de technologie ontwikkeling in de (asfalt) wegenbouw.
 • Samenstellen van een informatiedocument.

4. Onderzoek naar aan- & uitbesteden decentrale overheden

2 dagen per week voor in een periode van 2 maanden

In het verleden zijn al verscheidene onderzoeken uitgevoerd naar het aan & uitbesteden van decentrale overheden en de invloed daarvan op de samenwerking in projecten (in 1995, 2001, 2004). Dit jaar wordt opnieuw een ronde gegevens verzameld. Belangrijkste werkzaamheden voor de SA(en) zijn het uitvoeren van de enquêtes en het invoeren van de data.

5. Onderzoek naar Systems Integrators in de Bouw

2 dagen/week voor in een periode van 2 maanden

Het onderzoek naar de "rol van Systems Integrators in de vernieuwing van de bouw" (promotieonderzoek van Maarten Rutten) is in de laatste fase gekomen. In deze fase worden systems integrators geïdentificeerd en worden de deelnemers in het netwerk van die systems integrator benaderd om een webbased enquête in te vullen. Belangrijkste werkzaamheden voor de SA(en) zijn achterhalen van namen en adressen en het ondersteunen bij de dataverzameling.

6. Uitvoeringstechniek voor de asfaltwegenbouw

1-2 dag/week voor een periode van 3 tot 6 maanden

Vanuit de sector, vanuit Innovatieplatform Twente Cluster Bouw en vanuit collegiale afstemming met de TU Delft, is ons gevraagd het onderwijs op het vlak van de uitvoering in de asfaltwegenbouw nieuw leven in te blazen en vorm te geven. Deze zomer starten we met een internationale inventarisatie van bestaande opleidingen en beschikbare onderwijsmiddelen. Belangrijkste werkzaamheden voor de SA betreffen deze inventarisatie en het aanleggen van een dossier.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi