Projecten voor studenten in 2018

Centraal staat de professionalisering van de wegenbouw, met als startpunt en focus de professionalisering van de Uitvoering. Centraal in de ASPARi aanpak staan [1] inzicht krijgen in de operationele uitvoering van asfaltwegen, [2] het integreren van het uitvoeringsproces met andere fases van het proces (zoals het ontwerp of de werkvoorbereiding), [3] de toepassing van SMART-technologieën en [4] het integreren van procesverbetering, opleiding, onderzoek en technologieontwikkeling. Deze stappen dragen bij aan betere beheersing van het proces, de kwaliteit en de risico’s. Kortom: De eisen aan de asfaltuitvoering worden steeds belangrijker en scherper, vakmanschap en kennis van de uitvoering vloeit weg, netwerken rondom (gezamenlijk) onderwijs en onderzoek verdwijnen. Dit vraagt gezamenlijke aandacht op langere termijn.

 De volgende onderzoekslijnen zijn momenteel aan de gang en kunnen bij enige van de ASPARi verbonden aannemers worden aangepakt:

 •  Doorgaande uitbreiding en verfijning van de PQi Methodiek
 • Richting real-time procesbeheersing
 • Gerichte operationele strategieën voor walsen en verdichting
 • Onderwijslijn uitvoering wegenbouw
 • Ontwikkelen van een Virtuele Asfaltwegenbouwplaats
 • Testen en evalueren van nieuwe technologieën en sensoren
 • Toepassing van RFID, Fiber Optic en andere sensoren in de asfaltketen
 • Verbeteren van de logistiek in de asfaltketen
 • CO2 en energie reductie binnen de asfaltketen
 • Asfalt temperatuur - beheersing en voorspelling op de bouwplaats

Contact UT – Prof. dr. ir. André Dorée en Dr. ir. Seirgei Miller

Projects for students in 2018

Central to the ASPARi approach is (1) developing insights into the operationals strategies during asphalt construction, (2) the integration of the asphalt construction process with linked processes e.g. logistics, (3) the application of SMART technologies and (4) the integration of process improvement, education, research and technology development. These steps contribute to improving process control, quality and management of the associated risks.

Students are therefore welcome to undertake their final projects (BSc and MSc) at a company within the ASPARi network. you may choose a topic from the list given below or even suggest a related topic that you think may be interesting to undertake:

 • Further development of the ASPARi developed Process Quality improvement (PQi) methodology
 • Implementing real-time process control systems for the asphalt & road construction process (see paper for more info) Real-time data processing at the construction site
 • Developing guided operational strategies for site compaction practices ... a mixture of laboratory and site work (see Study asphalt in the laboratory) [current PDEng project]
 • Developing a Virtual Reality Construction site for training purposes
 • Testing and evaluating new sensors and technologies for asphalt and other road construction applications
 • The application of RFID, fibre optic and other sensors in the asphalt construction process
 • Developing and implementing models to optimise the asphalt logistics process
 • Developing and implementing models to reduce Energy usage and CO2 emissions at asphalt plants and on construction sites
 • Developing models to predict asphalt cooling and other process parameters on construction sites
 • Developing risk models for asphalt and road construction
 • Developing innovative educational materials for asphalt related training at colleges and universities

Please contact us if you are interested in working on one of our projects:

Dr. ir. Seirgei Miller s.r.miller@utwente.nl

Prof. dr. ir. André Dorée a.g.doree@utwente.nl

Note that the ASPARi network collaborates closely with the VISICO-centre of the University of Twente, which is focused on visualisation and simulation in construction (Video 1, Video 2, Artikel 1, Artikel 2).

Specifieke projecten voor ASPARi bedrijven en onderzoekers / Specific projects for ASPARi companies and the research unit


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi