Waarom ASPARi?

ASPARi staat voor ASphalt PAving Research & innovation en is daarmee een organisatie die als doel heeft om de asfaltwegenbouw te professionaliseren. Het initiatief om ASPARi op te zetten kreeg extra stimulans als gevolg van de veranderende marktomstandigheden die de asfaltwegenbouw de afgelopen jaren heeft moeten doorstaan. Deze veranderingen leiden ertoe dat bedrijven meer investeren in onderzoek en ontwikkeling om zich te kunnen onderscheiden in de markt. Deze ontwikkelingen dwingen bedrijven tot het professionaliseren van hun primaire processen (de uitvoering). De bedrijven concentreren zich op een optimalisatie van de inzet van mens en middelen, kwaliteitsbeheersing en onderscheidbaarheid. Procesbeheersing is de sleutel tot het behalen van deze doelen.

Recentelijk zijn verscheidene bedrijven intern begonnen de procesbeheersing te verbeteren. In het 2007 hebben de Founders van ASPARi besloten de activiteiten die tot professionalisering moeten leiden te bundelen. ASPARi heeft de ambitie om dit te bereiken door de kennis en ervaring van asfaltwegenbouwbedrijven te combineren met de kennis aanwezig op de universiteit. Sinds de oprichting hebben ook andere bedrijven zich als Founder aan ASPARi verbonden.

Founders

Het ASPARi-team richt zich op innovatie en de uitvoering in het asfalteringsproces. Om hier invulling aan te geven is recentelijk de industrie erbij betrokken en zijn enkele gerelateerde onderzoeken gepubliceerd. Momenteel is het team betrokken bij verscheidene initiatieven vanuit de industrie, de overheid/Rijkswaterstaat, educatieve instellingen, onderzoeksinstituten en internationale partners.

Kenmerkende zaken binnen onze aanpak zijn:

  • Gebruik maken van nieuwe SMART technologieën zoals GPS en thermografie
  • Inzichten creëeren in het asfalteringsproces en terugkoppeling naar de uitvoerders
  • Het verminderen van variabiliteit en verhogen van de controle in het asfalteringsproces
  • Het continu verbeteren van de productiviteit
  • Het verbeteren van de productkwaliteit voor de klant
  • Het verminderen van risico’s voor asfalteerbedrijven

De ASPARi founders zijn ervan overtuigd dat veranderingen in de industrie alleen bewerkstelligd kunnen worden wanneer

  • Onderzoek en technologische ontwikkeling gedreven worden door de praktijk
  • De praktijk hierin wordt begeleid door de wetenschap
  • De mensen die in de praktijk in deze omgeving werken betrokken worden bij de wetenschap

Zie de startnotitie uit 2005 en de pagina Background voor een gedetailleerde beschrijven over de aanleiding om ASPARi op te richten.


Sitemap || © Copyright 2007-2015 - ASPARi